Aanmelding en kosten

Aanmelden

Aanmelden gaat het makkelijkst via het aanmeldformulier op de website van het Samenwerkingsverband Logopedisten IJmond-Noord (LIJN): www.salijn.nl of eventueel via ons centrale nummer: 06 - 33 797 757.
Logopediepraktijk Beverwijk is één van de vier aangesloten praktijken in Beverwijk/Heemskerk.

Hier vindt u meer informatie over de aanmeldprocedure.

Wachtlijst

Over het algemeen is de wachttijd onder schooltijd een stukje korter dan buiten schooltijden. Het blijft altijd lastig in te schatten hoe lang de wachttijd precies is. Natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk worden geholpen! Aan de hand van de klacht proberen we in te schatten hoe dringend het probleem is. Hier proberen we uiteraard rekening mee te houden. Spoedgevallen gaan echter altijd voor.

De wachtlijst wordt centraal beheerd door het samenwerkingsverband Logopedisten IJmond-Noord (LIJN). 

Spoedgeval

Onder spoedgevallen verstaan wij bijvoorbeeld mensen die een CVA (beroerte) hebben gehad en hierdoor acute problemen hebben in de primaire (eten en drinken) of secundaire mondfuncties (spreken) of in het taalbegrip en –productie (afasie).

Contractvrije logopedie - wat krijgt u vergoed?

Logopediepraktijk Beverwijk werkt sinds een aantal jaar volledig contractvrij. Dit betekent dat er geen contracten zijn afgesloten met de zorgverzekeraars. Dit is een bewuste keuze. Zorgverzekeraars beperken behandelingen steeds meer door hun regelgeving, bureaucratie en lage tarieven. Door middel van contractvrije logopedie kan de kwaliteit van de behandelingen gewaarborgd blijven; tijdens de behandeling heeft u de volle aandacht. Buiten de behandelingen is voldoende bij- en nascholing, waardoor de nieuwste ontwikkelingen op de verschillende vakgebieden worden bijgehouden. De praktijk schaft regelmatig nieuw materiaal aan en blijft op deze manier up-to-date.

Wat betekent dit voor u?

De hoogte van de vergoeding van logopedische behandelingen bij een contractvrije logopedist is afhankelijk van uw polis. U kunt dit het beste navragen bij uw zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar in veel gevallen het volledige tarief. Bij een naturapolis betaalt u een gedeelte zelf. De afhandeling van uw betaling loopt via Infomedics.

Betalingen via Infomedics

Tarieven 2022

Intake & onderzoek / Eenmalige logopedisch onderzoek (max 60 minuten)

€ 90,00

Reguliere individuele zitting (max 30 minuten)

€ 45,00

Uittoeslag (bij behandeling aan huis))

€ 25,00

Telefonische zitting (max 15 minuten)

€ 22,50*

Overleg met derden (per 30 minuten)

€ 45,00**

Verslaglegging aan derden (per 30 minuten)

€ 45,00**

Te laat afgemelde afspraak (minder dan 24 uur van tevoren)

€ 36,00**

Dyslexiebehandeling buiten de vergoede zorg (max. 45 minuten)

€ 67,50**

*    wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed 
**  wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed