Skip to main content

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Bij Logopediepraktijk Beverwijk kunt u in veel gevallen ook zonder verwijzing terecht via de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Bent u verzekerd bij CZ, ASR of haar dochtermaatschappijen Just, OHRA en Nationale Nederlanden? Dan is een verwijzing naar Logopediepraktijk Beverwijk in alle gevallen nodig.

Wat is Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)?

DTL houdt in dat een logopedist zonder tussenkomst van een arts kan worden geconsulteerd. U kunt dan in de meeste gevallen (dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar) ook zonder verwijsbrief van uw (huis)arts, specialist, tandarts of orthodontist bij de logopedist terecht. Er zijn echter een aantal symptomen (klachten) waarbij er geen directe toegankelijkheid mogelijk is en u altijd een verwijzing van een (huis)arts, specialist, tandarts en/of orthodontist nodig heeft. Bij aanmelding kunnen wij u hierover informeren. 

DTL-screening 

Als een cliënt zonder verwijsbrief bij de logopedist komt, vindt er een zogenaamde DTL-screening plaats. De hulpvraag van de cliënt is hierbij leidend. Tijdens deze screening bepaalt de logopedist of de cliënt met diens hulpvraag thuishoort bij de logopedist. Met andere woorden: de logopedist toetst of de hulpvraag van de cliënt behoort tot het vakgebied van de logopedie. De logopedist heeft een signalerende functie en is alert op afwijkende symptomen; de zogenaamde ‘rode vlaggen’. Indien nodig informeert de logopedist de huisarts. Alleen logopedisten die de noodzakelijke DTL-training hebben gevolgd, mogen een DTL-screening afnemen.