Skip to main content

Kwaliteit/Klachtenprocedure

U komt voor goede hulp en begeleiding. Logopediepraktijk Beverwijk wil dat graag bieden. Uw logopedist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici.
Logopediepraktijk Beverwijk is via de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. 

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz