Skip to main content

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten, bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de beroepskracht moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. Deze meldcode is ingevoerd in Logopediepraktijk Beverwijk en wordt indien nodig gehanteerd.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode