Skip to main content

Visie

  • De zorg en organisatie vinden plaats volgens de laatste ontwikkelingen en inzichten.
  • De patiënt / cliënt staat centraal en is mede verantwoordelijk voor het welslagen van de behandeling.
  • De zorg is afgestemd op de hulpvraag.
  • De logopedist heeft een sturende functie en streeft naar het zo snel mogelijk zelfstandig en optimaal functioneren door de patiënt.
  • Er is een vaste behandelaar per patiënt.
  • Er is sprake van een betrokken, persoonlijke begeleiding.

Privacy

Uw privacy wordt gewaarborgd door de Wet Persoonsregistratie. Deze wet beschermt uw persoonlijke gegevens en bepaalt o.a. dat u toestemming moet geven om gegevens op te vragen of door te geven aan derden (bijvoorbeeld aan de leerkracht). Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.