Skip to main content

Stem- en keelklachten

De stembanden, ofwel stemplooien, bevinden zich in het strottenhoofd. Wanneer de twee stemplooien tijdens de uitademing tegen elkaar aan gebracht worden, gaan ze trillen en zo ontstaat er stemgeluid. 

Stemproblemen kunnen worden veroorzaakt door overbelasting, verkeerd gebruik van de stem, een virusinfectie, een beschadiging (door een ongeval bijvoorbeeld), door een operatie aan schildklier, longen of strottenhoofd. Ook een neurologische aandoening (beroerte, parkinson, ...) kan stemproblemen tot gevolg hebben. Soms is de oorzaak van een stemprobleem niet te achterhalen.
Stemproblemen kunnen zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen. Bij kinderen is vaak sprake van heesheid. Meestal is dit terug te voeren op misbruik van de stem.  

Wat doet de logopedist?

Logopediepraktijk Beverwijk zal mensen met stemklachten over het algemeen doorverwijzen naar een gespecialiseerde collega binnen het Samenwerkingsverband LIJN. 
Als onderzoek door de kno-arts geen afwijkingen aan de stembanden laat zien, zal de logopedist de stem verder onderzoeken. De mogelijkheden van de stem wat betreft hoogte, luidheid en draagkracht worden bepaald.  De logopedist beoordeelt naar aanleiding van de resultaten en de gegevens van de kno-arts of de stemkwaliteit door middel van adem- en stemoefeningen te verbeteren is. Het voornaamste doel van de behandeling zal zijn de mogelijkheden van de stem zo goed mogelijk te benutten. Dit wordt bereikt door oefeningen voor een goede houding tijdens het spreken, ontspanningsoefeningen, ademoefeningen, stemoefeningen en oefeningen voor een duidelijke uitspraak. Stemsparende (ofwel stemhygiënische) adviezen kunnen nuttig zijn. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan arbeidsomstandigheden als akoestiek en omgevingslawaai. 
Een in aanleg zwakke stem zal door training geen sterke stem met vele mogelijkheden worden. Wel zal het stemgeven economischer gebeuren en daardoor minder belastend zijn. De klachten nemen hierdoor meestal vrij snel af.
Soms moet er eerst chirurgisch ingegrepen worden. Hierna zal altijd logopedische therapie gegeven worden om de stem zo goed mogelijk te leren gebruiken. De logopedist begeleidt bij het weer gaan belasten van de stem in de werk- en/of leefsituatie.