Skip to main content

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Men spreekt van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wanneer een jong kind in zijn taalontwikkeling duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder; het spreekt in onvolledige, kromme zinnen; het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Een TOS kan ook samengaan met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand.

Een TOS kan leiden tot problemen: het kind wordt door de omgeving bijvoorbeeld niet begrepen of het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden; het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt uitgebreid de taalontwikkeling van het kind. Daarbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen. Verder onderzoek en eventueel behandeling door een audiologisch centrum of door een kinderarts of kno-arts kan nodig zijn. De logopedische behandeling is indirect en/of direct. Bij een indirecte therapie instrueert en begeleidt de logopedist de ouders of verzorgers in de manier waarop ze het kind kunnen stimuleren in zijn taalontwikkeling. Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. De logopedist traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag; er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en verhaalopbouw. Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht: het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander, het oogcontact , het nemen van beurten. De ouders of verzorgers worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in de omgeving van het kind. In het algemeen geldt bij een TOS dat hoe eerder de behandeling gestart wordt, hoe beter het resultaat kan zijn. Al voor hun tweede jaar kunnen kinderen bij de logopedist terecht.